Marketing Consultant คืออะไร? ช่วยธุรกิจของคุณให้เติบโตได้อย่างไร?

UPDATE : 2023/03/23

Marketing Consultant

SHARE : Facebook share Line share Twitter share Link shareCopied

ในปัจจุบัน Marketing Consultant เป็นที่ต้องการของธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเมื่อดำเนินธุรกิจมาจนถึงจุดๆ หนึ่งที่แผนการตลาดแบบเดิมๆ เริ่มใช้ไม่ได้ผล ยอดขายหยุดนิ่ง เจอทางตันในการหาไอเดียใหม่ๆ มาทำการตลาด การจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมากประสบการณ์มาช่วยจึงเป็นทางออกที่ธุรกิจทั้งเล็ก-ใหญ่ เลือกใช้

 

Marketing Consultant คืออะไร?

Marketing Consultant หรือ ที่ปรึกษาด้านการตลาด คือ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการตลาด เป็นเหมือนพาร์ทเนอร์หรือที่ปรึกษาภายนอกให้กับธุรกิจ สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตลาดได้ในทุกๆ ด้าน วางกลยุทธ์ วิเคราะห์หาหนทางที่จะนำพาธุรกิจไปถึงเป้าหมาย หรือให้คำแนะนำที่ช่วยแก้ไขวิกฤตที่ธุรกิจกำลังเผชิญ เป็นต้น

 

Marketing Consultant ทำอะไรบ้าง?

Marketing Consultant

ขอบเขตการทำงานของที่ปรึกษาด้านการตลาดค่อนข้างกว้าง มักเป็นไปตามความต้องการและเป้าหมายของแต่ละธุรกิจ อาจดูแลให้คำปรึกษาเฉพาะบางแคมเปญ จนกระทั่งดูแลด้านการตลาดภาพรวมทั้งหมดของธุรกิจ 

บทบาทหน้าที่ของที่ปรึกษาด้านการตลาดโดยรวม มีดังนี้

ทำความเข้าใจธุรกิจ วางกลยุทธ์การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 • ค้นคว้าหาข้อมูลของธุรกิจ สินค้าหรือบริการ สำรวจผู้บริโภค ทรัพยากรด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อทำความเข้าใจธุรกิจในภาพรวม
 • รู้ว่าคู่แข่งในตลาดของธุรกิจเป็นใครบ้าง รู้ Brand Position ของธุรกิจ
 • รู้ว่าธุรกิจยังขาด Skill ด้านไหนบ้าง และอาจทำงานร่วมกับ HR เพื่อหาบุคลากร Outsource หรือ Agency ที่มีความสามารถในด้านนั้นๆ มาเติมเต็มให้องค์กรสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • แนะนำและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เข้ากับธุรกิจ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างไหลลื่น งานออกมามีประสิทธิภาพ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

 • ค้นคว้าวิจัยผู้บริโภคด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสัมภาษณ์กลุ่มย่อย (Focus Group), การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อเข้าใจพฤติกรรม ความเชื่อ ความชื่นชอบ และฟีดแบคจากผู้บริโภค
 • ให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเดิม และกลุ่มเป้าหมายใหม่ ช่วยเพิ่มยอดขาย
 • บริหารจัดการผลลัพธ์ของบริษัท สินค้า และภาพลักษณ์ของแบรนด์

 

ดูแลแคมเปญการตลาด และ Lead Generation

 • ประเมิณกลยุทธ์ แคมเปญการตลาดของธุรกิจที่ผ่านมา
 • ค้นหาและสร้างกลยุทธ์ทำการตลาดใหม่ที่เหมาะสมในแต่ละช่องทาง เช่น Email Marketing, Social Media Marketing, PPC, SEO, SEM เป็นต้น และคอยพัฒนาปรับปรุงให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ถูกกลุ่ม
 • แนะนำวิธีการสร้างคอนเทนต์ สร้างสื่อในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อทำให้เกิดการซื้อสินค้า ดึงความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย สร้าง Engagement สร้าง Conversion Rate
 • แนะนำแพลตฟอร์มที่ช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ  เช่น เครื่องมือหรือตัวช่วยในการทำการตลาด เครื่องมือตรวจสอบวัดผลหรือการทำแคมเปญ
 • กำหนดเป้าหมาย และสร้างกลยุทธ์ที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้จริง
 • วางแผนเพื่อทำให้ธุรกิจมีผลกำไร ช่วยลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ แนะนำวิธีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละด้าน

 

ที่ปรึกษาด้านการตลาด ช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร?

Marketing Consultant หน้าที่

จากหัวข้อบทบาทของที่ปรึกษาด้านการตลาด คุณอาจคิดว่าก็ทำหน้าที่คล้ายๆ กับคนที่บริษัทจ้างอยู่แล้ว แต่ในบางครั้งที่แผนการตลาดที่เคยได้ผลเริ่มใช้ไม่ได้ผล จะทดลองหาทางใหม่ไปเรื่อยๆ  ก็อาจเปลืองงบและเวลาโดยเปล่าประโยชน์ หรือคุณเป็น Strat up ที่ยังไม่มีข้อมูลหรือประสบการณ์ในธุรกิจของตัวเองมากพอ คุณมีเหตุผลในการจ้างที่ปรึกษาด้านการตลาดแล้ว มาดูกันว่ามีข้อดีอะไรอีกบ้าง

 • ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และธุรกิจไม่เคยรู้

ที่ปรึกษาด้านการตลาดมีประสบการณ์ในด้านการตลาดมาเป็นเวลานาน จึงมีข้อมูลที่สะสมมาจากการให้คำปรึกษากับธุรกิจต่างๆ หรือมี insight (ข้อมูลเชิงลึก) ที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจคุณแต่คุณไม่เคยรู้มาก่อน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้วางกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ ง่ายขึ้น และมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง

นอกจากนี้ สำหรับบริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่ หรือเป็น Start up ที่ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของตัวเองมากพอ หรือไม่มีผู้มีประสบการณ์ การจ้างที่ปรึกษาทางการตลาดก็เปรียบเสมือนได้ทั้งข้อมูลชั้นดี และได้ไกด์ไลน์ในการทำงาน ว่าควรทำงานอย่างไร หรือมี Tools (เครื่องมือ) แนะนำที่ช่วยเพิ่มความสะดวก ลดขั้นตอนการทำงาน ทำให้พนักงานมีเวลาโฟกัสกับงาน และทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 •  ได้ไอเดียใหม่จากมุมมองของคนนอก 

ในบางครั้งที่ธุรกิจเจอทางตัน ยอดขายอยู่กับที่ ขาดไอเดียทำการตลาดใหม่ๆ คุณอาจต้องพึ่งพาที่ปรึกษาด้านการตลาดผู้มากประสบการณ์ เพราะพวกเขาสามารถวิเคราะห์หาโอกาสใหม่ๆ ที่คนในองค์กรมองข้ามได้ในระยะเวลาอันสั้น หรือมองเห็นจุดด้อย จุดที่ควรแก้ไขพร้อมแนะนำแนวทางเพื่อให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

และจากองค์ความรู้ การติดตามข่าวสารและแนวโน้มต่างๆ ในตลาด ทำให้สามารถเจอไอเดียการพรีเซ้นต์สินค้าในแบบใหม่ๆ หรือหยิบข้อมูลบางอย่างของสินค้า นำมาทำให้เป็นจุดเด่นที่ตอบโจทย์กับตลาดในอนาคตได้

 • ช่วยแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว และแม่นยำ

ในบางสถาการณ์ที่ธุรกิจต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลง ปัญหาภายในต่างๆ จึงต้องเร่งแก้ปัญหาเหล่านี้จนไม่มีเวลาไปโฟกัสกับแผนการตลาดที่วางไว้ และมีความเสี่ยงที่จะตัดสินใจผิดพลาด เท่ากับว่าเงินที่ลงทุนไปจะต้องเสียเปล่า การจ้างที่ปรึกษาด้านการตลาดในสถานการณ์นี้นอกจากได้แก้ปัญหาแล้ว คุณจะได้เรียนรู้ตัวอย่างการรับมือกับปัญหาในรูปแบบใหม่ๆ ที่คุณไม่เคยรู้ หรือมองเห็นโอกาสใหม่ๆ ในช่วงวิกฤต

 • มีโอกาสรู้จักพาร์ทเนอร์ใหม่ๆ

ที่ปรึกษาด้านการตลาดมักมีเครือข่ายของธุรกิจ เอเจนซี่ที่ลูกค้าต้องการใช้งานอยู่แล้ว ทำให้คุณมีโอกาสได้รู้จักกับพาร์ทเนอร์ใหม่ๆ มีโอกาสได้ร่วมงาน ต่อยอดธุรกิจของคุณให้เติบโต นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสะดวกสบายเพราะไม่ต้องเสียเวลาหาเอาท์ซอร์ท หรือเอเจนซี่เอง และจากคอนเนกชันนี้คุณมักได้คนที่ต้องการหรือไว้ใจในเรื่องคุณภาพได้ เพราะผู้แนะนำก็ต้องการเพิ่มเครดิตให้ตัวเองด้วย 

 • ประหยัดงบและเวลา

อย่างที่กล่าวไปแล้วว่า การจ้างที่ปรึกษาด้านการตลาดช่วยวางกลยุทธ์ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง จึงทำให้ธุรกิจไม่ต้องทดลองคลำทางใช้แผนต่างๆ จนทำให้เปลืองงบและเสียเวลาอย่างเปล่าประโยชน์ อีกทั้งช่วยประเมิณงบประมาณที่ต้องใช้ในการทำการตลาดแต่ละส่วนอย่างสมเหตุสมผล สอดคล้องตามแผนที่วางไว้ เช่น งบทำตลาดออฟไลน์ งบยิงโฆษณาในแต่ละโซเชียลมีเดีย เป็นต้น

 

สรุป

Marketing Consultant เป็นตัวเลือกที่ดีของธุรกิจอย่างมาก ในสถานการณ์ที่แผนการตลาดแบบเดิมๆ เริ่มใช้ไม่ได้ผล ยอดขายหยุดนิ่ง เจอทางตันในการหาไอเดียใหม่ๆ มาทำการตลาด เขาสามารถคิดตัดสินใจแก้ปัญหาให้ธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำด้วยความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมา นอกจากนี้ธุรกิจยังได้ความรู้ใหม่ๆ ไปพัฒนาบุคคลในบริษัท และมีโอกาสรู้จักพาร์ทเนอร์ใหม่ๆ อีกด้วย

 

DTK AD ให้บริการที่ปรึกษาด้านการตลาด

เราเป็น Agency ที่ให้บริการในด้านการตลาดออนไลน์ และออฟไลน์อย่างครบวงจร ด้วยประสบการณ์การทำงานให้กับแบรนด์ชั้นนำจากญี่ปุ่น และทำการตลาดในไทยมามากกว่า 10 ปี หากคุณกำลังมองหาบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในด้านการตลาด ต้องการกลยุทธ์ที่เห็นผลลัพธ์ได้จริง สามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้เลย 

 

อ่านบทความด้านการตลาดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารที่นักการตลาดต้องรู้ อัปเดตใหม่เรื่อยๆ ที่ Facebook: DTK AD Co., Ltd.

DTK AD

 

Source:

[1]

 

Author: Wanna Julanon

SHARE : Facebook share Line share Twitter share Link shareCopied

บทความแนะนำ

เร็วๆ นี้

  ติดต่อสอบถามได้ที่นี่
  โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา